OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 12-01-2022 o godz. 10:00 w lokalu:
Ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 817, 65-034 Zielona Góra.
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Nazwa ruchomości Sztabka srebrna 1 kg
Ilość 2 [szt.]
próba – 999/1000.
Wartość szacunkowa 3 228,86 *
Cena wywołania 2 421,65

Sztabka srebrna
– masa – 0,5kg,
– próba – 999/1000.
ilość 2 [szt.]
Wartość szacunkowa 1 614,43 *
Cena wywołania 1 210,83
3
Moneta srebrna z serii Wiedeńscy Filharmonicy
Parametry monety:
– kraj pochodzenia – Austria, Mennica Austrian Mint;
– próba srebra – 999/1000,
– masa – 31,103g (uncja),
– średnica 37mm,
– grubość 3,2mm.
ilość 11 [szt.]
Wartość szacunkowa 150,60 *)
Cena wywołania 112,95
*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

LICYTACJA RUCHOMOŚCI- SZTABKI SREBRA, MONETY