OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 10-01-2023 o godz. 11:00 w lokalu:
Ul. Piaskowa 5, Wilkanowo 66-008 Świdnica
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należącej do dłużnika
i składających się z:

Lp.
Nazwa ruchomości
Ilość
Wartość szacunkowa
Cena wywołania
1
Samochód osobowy Nissan
1 [szt.]
40 000,00 zł
30 000,00 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI- LICYTACJA ODWOŁANA